STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que nong sử dụng trong phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục GEISTER Medizintechnik GmbH, Đức Sử dụng để nong mạch máu Quy tắc 6, mục 1 phần II, phụ lục 1, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A