STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bảng chắn phóng xạ L LL Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Che chắn tia phóng xạ Gamma Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Box Flexi có lọc phóng xạ (Tủ hút lọc phóng xạ) LF Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Hút khí phóng xạ Alpha-Beta Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Dụng cụ gắp đảm bảo an toàn LQ Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với phóng xạ Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
4 Gạch chì che chắn LG Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Che chắn tia phóng xạ Gamma Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
5 Tấm chắn Alpha-Beta LAB Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Che chắn tia phóng xạ Alpha-Beta Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
6 Thùng đựng rác thải có bảo vệ phóng xạ LR Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Đựng rác thải phóng xạ Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
7 Tủ đựng chất phóng xạ LS Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Cất giữ chất phóng xạ Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
8 Tủ hút phóng xạ dạng khí (Box phân liều đồng vị phóng xạ I-131) BOX I-131 Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Hút khí phóng xạ Gamma, Alpha, Beta Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
9 Tường chì di động LB Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Che chắn tia phóng xạ Gamma Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A