STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm bảo vệ miệng Dental Dam, Powder Free Dental Dam, Non Latex Dental Dam SANCTUARY HEALTH SDN. BHD/ Malaysia SANCTUARY HEALTH SDN. BHD/ Malaysia Chỉ thiếu mục đích sử dụng Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại A
2 Dụng cụ hỗ trợ sử dụng tấm bảo vệ miệng Dental Dam Punch, Dental Dam Frame SANCTUARY HEALTH SDN. BHD/ Malaysia SANCTUARY HEALTH SDN. BHD/ Malaysia Chỉ thiếu mục đích sử dụng Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Bộ sản phẩm tấm bảo vệ miệng và dụng cụ hỗ trợ sử dụng Dental Dam Kit SANCTUARY HEALTH SDN. BHD/ Malaysia SANCTUARY HEALTH SDN. BHD/ Malaysia Chỉ thiếu mục đích sử dụng Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại A
4 Dụng cụ hỗ trợ sử dụng tấm bảo vệ miệng Dental Dam Clamps, Dental Dam Forceps SANCTUARY HEALTH SDN. BHD/ Malaysia SANCTUARY HEALTH SDN. BHD/ Malaysia Chỉ thiếu mục đích sử dụng Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại A