STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ chống cắn lưỡi SM60021A Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Giúp bệnh nhân chống cắn lưỡi 5 mục 2 TTBYT Loại A
2 Dây (ống) hút đàm nhớt SM60016-3 Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Hút đàm nhớt trong người bệnh nhân 5 mục 4 TTBYT Loại B
3 Dây (ống) cho ăn hoặc Sonde dạ dày SM60017, SM60019A Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Giúp đưa thức ăn lỏng từ bên ngoài vào dạ dày bệnh nhân 5 mục 4 TTBYT Loại B
4 Dây (ống) thông hậu môn SM60020 Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Dùng để thông hậu môn 5 mục 4 TTBYT Loại B
5 Dây (ống) đặt nội khí quản SM60015-1A Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Dùng để giải phóng đường thở khi bị tắc nghẽn 5 mục 4 TTBYT Loại B
6 Dây oxy hai nhánh SM60012A-2 Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Truyền oxy từ bình dưỡng khí cho bệnh nhân 2 mục 1 TTBYT Loại B
7 Lam kính Theo phụ lục Theo phụ lục Ningbo Greatcare- Trung Quốc Dùng để xét nghiệm máu và bệnh phẩm 5 IVD TTBYT Loại A
8 Đồ đựng nước tiểu hoặc túi chứa nước tiểu SM80010 Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Đựng nước tiểu qua ống thông từ bệnh nhân 4 TTBYT Loại A
9 Dây (ống) thông đường tiểu SM60013-1 ,SM60013-2A Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Thông tiểu cho bệnh nhân 5 mục 2 TTBYT Loại B
10 Băng bó xương cố định vết gãy SM50019A Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Giúp cố định cho xương bị gãy 4 TTBYT Loại A
11 Túi chườm lạnh SM80028 Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Giảm phù nề, giảm đau 4 TTBYT Loại A
12 Túi chườm nóng SM80027 Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Giảm phù nề, giảm đau 4 TTBYT Loại A
13 Nhiệt kế SM-X Ningbo Greatcare- Trung Quốc Ningbo Greatcare- Trung Quốc Đo nhiệt độ 4 TTBYT Loại A