STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm tay điều trị ống tủy răng Endostar/K file POLDENT Sp.zo.o. POLDENT Sp.zo.o. Điều trị ống tủy răng Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B