STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện kim tiêm tĩnh mạch (Khóa 3 ngã) IT0301 Lamed- Ấn Độ Lamed- Ấn Độ Giúp tiêm truyền 2 mục 1 TTBYT Loại B
2 Phụ kiện kim tiêm tĩnh mạch (Khóa 3 ngã có dây) IT0701 Lamed- Ấn Độ Lamed- Ấn Độ Giúp tiêm truyền 2 mục 1 TTBYT Loại B