STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống mao dẫn (EDTA Capillary Tubes) 7D2222 Drummond Scientific Co. Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd. EDTA Capillary Tubes là ống mao dẫn được sử dụng kết hợp với bộ lấy máu đầu ngón tay Fingerstick để lấy các mẫu máu toàn phần cho các xét nghiệm trên sản phẩm Determine và Alere HIV Combo. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A