STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh dọc Titan thẳng các cỡ MONOPOLY II SIGNUS Medizintechnik GmbH SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Ốc khoá trong MONOPOLY II SIGNUS Medizintechnik GmbH SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Thanh nối ngang không tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Vít trượt cuống cung bơm xi măng đa trục Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Vít cuống cung bơm xi măng đa trục Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Vít cuống cung bơm xi măng đơn trục Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Vít trượt cuống cung đa trục Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Vít cuống cung đa trục Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
9 Vít cuống cung đơn trục Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
10 Miếng ghép đĩa đệm lưng góc ưỡn 4 độ Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
11 Miếng ghép đĩa đệm lưng góc ưỡn 5 độ Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
12 Miếng ghép đĩa đệm lưng Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
13 Lồng Titan thay thân đốt sống Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
14 Đĩa đệm cổ nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
15 Miếng ghép đĩa đệm cổ có xương nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
16 Vít đơn hướng dùng cho nẹp cổ trước Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
17 Vít đa hướng dùng cho nẹp cổ trước Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
18 Nẹp cố định cổ trước các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục SIGNUS Medizintechnik GmbH Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C