STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que lấy mẫu bệnh phẩm Theo phụ lục Theo phụ lục Nantong Renon Laboratory Equipment Co., Ltd. Que tăm bông sử dụng để lấy mẫu bệnh phẩm dịch họng, dịch mũi, ... Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A