STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Lưu lượng kế oxy và bình tạo ẩm ZH-LB01 ZH-LB02 ZH-LB03 ZH-LB04 ZH-GLB01 ZH-GLB02 Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd (Zenva) Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd (Zenva) Sử dụng trong bệnh viện, các khoa phòng bệnh, dùng trong nha khoa Quy tắc 2 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Lưu lượng kế oxy, bình tạo ẩm và bộ điều áp oxy ZH-BF03 ZH-BF04 ZH-BF05 ZH-BF06 Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd (Zenva) Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd (Zenva) Sử dụng trong bệnh viện, các khoa phòng bệnh, dùng trong nha khoa Quy tắc 11 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Ngõ ra khí, khẩu ra khí ZH-MGOBS Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd (Zenva) Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd (Zenva) Sử dụng trong bệnh viện, các khoa phòng bệnh, dùng trong nha khoa Quy tắc 11 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C