STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hệ thống Oxy trung tâm MOM-AM MCM-AM MXM-AM MNM-AM MOM-SM MXM-SM MAM-SM MCM-SM MNM-SM MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, cung cấp khí y tế cho bệnh viện tới các khoa phòng bệnh 11 TTBYT Loại C
2 Hệ thống hút trung tâm MVP-RV15 MVP-RV22 MVP-RV37 MVP-RV55 MVP-RV75 MVP-RV110 MVP-RV150 MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, cung cấp khí y tế cho bệnh viện tới các khoa phòng bệnh 11 TTBYT Loại C
3 Hệ thống khí nén trung tâm MAP-D22 MAP-D37 MAP-D55 MAP-D75 MAP-D110 MAP-OL22 MAP-OL37 MAP-OL55 MAP-OL75 MAP-OL110 MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, cung cấp khí y tế cho bệnh viện tới các khoa phòng bệnh 11 TTBYT Loại C
4 Hệ thống báo động trung tâm MMA-F1 MMA-F2 MMA-F3 MMA-F4 MMA-F5 MMA-F6 MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Báo động khi hệ thống có sự cố 11 TTBYT Loại C
5 Hệ thống báo động khu vực MDAA-F1 MDAA-F2 MDAA-F3 MDAA-F4 MDAA-F5 MDAA-F6 MAA-F1 MAA-F2 MAA-F3 MAA-F4 MAA-F5 MAA-F6 MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Báo động khi hệ thống có sự cố 11 TTBYT Loại C
6 Hộp van khu vực MSV-F1 MSV-F2 MSV-F3 MSV-F4 MSV-F5 MSV-F6 MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Van dùng trong trường hợp khẩn cấp 11 TTBYT Loại B
7 Bộ hút điều chỉnh loại gắn tường JM-VR JM-VR-TB MTS-250 MVC-TC MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, các khoa phòng bệnh 11 TTBYT Loại B
8 Bộ hút điều chỉnh loại di động MMSU-CT MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, các khoa phòng bệnh 11 TTBYT Loại B
9 Lưu lượng kế và bình tạo ẩm BB-015 BT-015 MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, các khoa phòng bệnh 11 TTBYT Loại B
10 Khẩu ra khí MOS-OXY MOS-N2O MOS-AIR MOS-VAC MJW-OXY MJW-N2O MJW-AIR MJW-VAC MDIN-OXY MDIN-N2O MDIN-AIR MDIN-VAC MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, các khoa phòng bệnh 11 TTBYT Loại B
11 Hệ thống thải khí gây mê thừa MDISS-CO2 MDISS-SA MDISS-VAC MDISS-AIR MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong phòng mổ 11 TTBYT Loại B
12 Đầu nối nhanh của các khẩu ra F107 BS F110 F101 F112 F105 F106 MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong bệnh viện, các khoa phòng bệnh 11 TTBYT Loại B
13 Tay khí treo trần SF Series DF Series SM Series DM Series DP-SA DP-LA DP-DA DP-IA MMP-SM MMP-DM MME-SF MME-DF MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong phòng mổ 11 TTBYT Loại B
14 Dây khí treo trần Nouveau-G1 Nouveau-G2 Nouveau-G3 Nouveau-E Nouveau-R1 Nouveau-R2 Nouveau-R3 Nouveau-E MMA Korea Co., Ltd MMA Korea Co., Ltd Sử dụng trong phòng mổ 11 TTBYT Loại B