STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy y dụng cụ đa năng HL-MWRT ; HL-MWRT-1 Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Hàn Quốc Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Hàn Quốc Vận chuyển các vận dụng, dụng cụ y tế, tử thi Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn chuyên dùng trong y tế HL-AT1000-1 Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Hàn Quốc Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Hàn Quốc Khám bệnh, khám nghiệm tử thi Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ y tế HL-ICND Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Hàn Quốc Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Hàn Quốc Đựng dụng cụ y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Tủ trữ xác HL-MRCOB-2M; HL-MRCOB-3M; HL-MRCO-2L; Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Hàn Quốc Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Hàn Quốc Bảo quản tử thi Quy tắc 12, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bàn khám MK-AUT BMK Co., Ltd, Hàn Quốc BMK Co., Ltd, Hàn Quốc Bàn tắm rửa, thủ thuật tử thi Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A