STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại YHW-2 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. Sử dụng đo nhiệt độ cơ thể người Quy tắc 10, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu DB18 Suzhou Erda Medical Equipment Co., Ltd Suzhou Erda Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B