STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm 5ml đáy tròn Ống nghiệm 5ml đáy tròn tiệt trùng từng cái/40002003 ACRK Technologies - Ấn Độ ACRK Technologies - Ấn Độ Ống nghiệm dùng để chứa mẫu Quy tắc 5 TTBYT Loại A