STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng trong xét nghiệm y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Ningbo MFLab Medical Instruments Co., Ltd Vật tư tiêu hao dùng trong xét nghiệm y tế Quy tắc 4 - không phải TTBYT chẩn đoán IVD TTBYT Loại A