STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay banh vết mổ có đèn Radialux Lighted Retractor Medtronic Navigation Inc. Medtronic Navigation Inc. Tay banh vết mổ có đèn là thiết bị y tế sử dụng một lần được cung cấp cho bác sĩ phẫu thuật thao tác các mô mềm kết hợp sử dụng với dao khi lắp với tay cầm của banh. Tay banh vết mổ cung cấp ánh sáng cho trường phẫu thuật bằng nguồn sáng ngoài hoặc dây cáp quang học fiber. Tay banh vết mổ có đèn được chỉ định để làm rõ trường phẫu thuật bằng việc làm gọn mô mềm và chiếu sáng trường phẫu thuật. Được chỉ định nhưng không hạn chế với phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo vùng ngực và phẫu thuật mở vùng bụng. Phụ lục 1, Phần IIB, QT6 & Phần IIC, QT10, mục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B