STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi trong phẫu thuật nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Scholly Fiberoptic Gmbh Sản phẩm cho phép hiển thị bên trong cơ thể và các khoang cơ thể. Tùy thuộc vào lĩnh vực nội soi và vùng giải phẫu, có thể tiếp cận khoang cơ thể thông qua một lỗ tự nhiên hoặc bằng một lỗ mở bằng cách phẫu thuật. Phụ lục I, phần IIC, QT10, Mục 2, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B