STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xử lý mô RD-1301 Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Để giải phẩu bệnh Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Máy đúc khuôn vùi mô RD-BMBL Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Để giải phẩu bệnh Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Máy căt mẫu bán tự động RD-485 Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Để giải phẩu bệnh Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bể căng mô RD-80 Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Để giải phẩu bệnh Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
5 Tủ trữ mô RD-1501 Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd, Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd, Để giải phẩu bệnh Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
6 Máy sấy tiêu bản RD-81 Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Để giải phẩu bệnh Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
7 Bộ cốc nhuộm tiêu bản bằng tay RD-601 Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd, Shenyang Roundfin Trade Co.,Ltd Để giải phẩu bệnh Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A