STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Sdn. Bhd. Dùng để lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm không khí trong quá trình chăm sóc gây mê và thở máy Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế không là TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 2 TTBYT Loại B