STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm ly tâm 1.5ml; 2.0ml; 15ml; 50ml Danyang city Fantai Laboratory Equipment Co.,Ltd Danyang city Fantai Laboratory Equipment Co.,Ltd Dùng chứa mẫu để ly tâm Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Que lấy mẫu bệnh phẩm NSWAB-S Danyang city Fantai Laboratory Equipment Co.,Ltd Danyang city Fantai Laboratory Equipment Co.,Ltd Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Đầu côn FT-4 Danyang city Fantai Laboratory Equipment Co.,Ltd Danyang city Fantai Laboratory Equipment Co.,Ltd Dùng để lấy mẫu thí nghiệm Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A