STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy nội soi tiêu hóa Theo phụ lục Theo phụ lục Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd., China - Là phụ kiện đồng bộ của máy nội soi Reborn. Bác sĩ dùng thủ thuật nội soi để khảo sát đường tiểu dưới, bao gồm niệu quản và bàng quang để chẩn đoán bệnh. - Quy tắc 10, mục 2c - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại B