STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi tai mũi họng và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục GEISTER Medizintechnik GmbH, Đức Sử dụng với camera nội soi tạo kênh truyền dẫn hình ảnh nội soi tại phẫu trường phẫu thuật. Quy tắc 10, mục 2c, phần II, phụ lục 1, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B