STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị vật lý trị liệu phát điện từ trường RIFETECH PLASMA 90221400 RIFETECH s.r.o RIFETECH s.r.o Thiết bị vật lý trị liệu, phát điện từ trường dao động ở các tần số khác nhau để tác động, gây bất hoạt, làm giảm số lượng virus, vi sinh vật gây bệnh cho cơ thể, kích thích miễn dịch tự nhiên. Quy tắc 9, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B