STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que lấy mẫu bệnh phẩm Specimen collection swab/ JN6001; JN60011 Shandong Chengwu Medical Products Factory – Trung Quốc Shandong Chengwu Medical Products Factory – Trung Quốc Dùng lấy mẫu hầu họng/ tị hầu Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ống môi trường vận chuyển vi rút Disposable Virus Specimen Collection Tube/ CY609 Shandong Chengwu Medical Products Factory – Trung Quốc Shandong Chengwu Medical Products Factory – Trung Quốc Sử dụng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A