STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi truờng vận chuyển bệnh phẩm TS UTM 10; TS UTM 15; TS UTM 50 Viện Công nghệ ADN và Phân tích Di truyền Viện Công nghệ ADN và Phân tích Di truyền Môi trường vận chuyển bệnh phẩm được dùng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm. Môi trường có tác dụng bảo quản mẫu bệnh phẩm và cho phép vận chuyển mẫu an toàn đến phòng thí nghiệm để phục vụ mục đích phân lập, chẩn đoán…. Quy tắc 5 phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A