STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng AZTECTA A-6618 ; AZTECTA A-6615 ; AZTECTA A-6612 ; AZTECTA A-669 ; AZTECTA A-666 ; AZTECTA A-501 ; AZTECTA A-456 ; AZTECTA A-446* ; AZTECTA AC-450 ; AZTECTA AC-470 ; AZTECTA AC- 575 ; Bench Top Steam sterilizers – Sting 11 CELITRON CELITRON tiệt trùng Quy tắc 15 TTBYT Loại C