STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy và bảo quản DC-70, ENDO 1, ENDO 3. AT-OS AT-OS sấy và bảo quản Điều 2 , thông tư 42/2016/TT-BYT TTBYT Loại A