STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc vô khuẩn đầu vòi rửa tay T-Safe Tap, tiệt trùng 02-831015 Johs. Tandrup A/S - Denmark Johs. Tandrup A/S - Denmark Rửa tay cho kỹ thuật viên, bác sĩ trong phòng mổ Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phin lọc vô khuẩn đầu vòi tắm T-Safe Shower, tiệt trùng 02-803125 Johs. Tandrup A/S - Denmark Johs. Tandrup A/S - Denmark Rửa tay cho kỹ thuật viên, bác sĩ trong phòng mổ Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Phin lọc T-Safe In-Line, tiệt trùng 02-803235 Johs. Tandrup A/S - Denmark Johs. Tandrup A/S - Denmark Rửa tay cho kỹ thuật viên, bác sĩ trong phòng mổ Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Adapter cho phin lọc đầu vòi rửa tay 90-001801 Johs. Tandrup A/S - Denmark Johs. Tandrup A/S - Denmark Rửa tay cho kỹ thuật viên, bác sĩ trong phòng mổ Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B