STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo huyết áp điện tử cánh tay YK-BPA4 Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể người Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Nhiệt kế hồng ngoại YK-IRT1 Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể người Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Theo phụ lục Theo phụ lục Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd Dùng để đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B