STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống môi trường vận chuyển vi rút Disposable Virus Specimen Collection Tube Shandong Chengwu Medical Products Factory Shandong Chengwu Medical Products Factory Sử dụng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm Specimen Collection Swab Shandong Chengwu Medical Products Factory Shandong Chengwu Medical Products Factory Sử dụng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A