STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan tạo rãnh cắt RAIL CUTTER BIT, 1.5MM DIAM. Warsaw Orthopedic, Inc. (also known as Medtronic Sofamor Danek Manufacturing) Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Mũi khoan tạo rãnh cắt được thiết kế để sử dụng trong các quy trình phẫu thuật điều chỉnh mô, xương, hoặc dùng cùng các thiết bị khác trong phẫu thuật chỉnh hình. Thiết bị có thể kết hợp một chức năng đo đạc có công dụng như được mô tả trên nhãn và thiết bị Phụ lục I, phần IIB, QT6, Mục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A