STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng thắt tĩnh mạch thực quản G-PR-6D Hospi Line Equipments Pvt.Ltd Hospi Line Equipments Pvt.Ltd Tương thích với đầu thắt để thực hiện kỹ thuật thắt giãn tĩnh mạch thực quản. Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống truyền dinh dưỡng đường dò ra da PEG-24T Hospi Line Equipments Pvt.Ltd Hospi Line Equipments Pvt.Ltd Hỗ trợ cho bộ mở thông cho ăn qua da Quy tắc 7, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B