STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông mũi (Bubble CPAP) Ống thông mũi (Bubble CPAP) CREATE BIOTECH CO., LTD, CREATE BIOTECH CO., LTD, Mục đích cung cấp oxy hỗ trợ hô hấp bằng áp lực dương liên tục, sử dụng trong cấp cứu và hồi sức Quy tắc 2 phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống thông đường mũi dòng cao (HFNC) Ống thông đường mũi dòng cao (HFNC) CREATE BIOTECH CO., LTD, CREATE BIOTECH CO., LTD, Mục đích cung cấp oxy dòng cao, áp dụng cho những bệnh nhân bị RDS (hội chứng suy hô hấp) từ nhẹ đến trung bình hoặc những bệnh nhân hỗ trợ cai máy thở Quy tắc 2 phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Óng thông CPAP Óng thông CPAP CREATE BIOTECH CO., LTD, CREATE BIOTECH CO., LTD, Mục đích cung cấp oxy hỗ trợ hô hấp bằng áp lực dương liên tục, sử dụng trong cấp cứu và hồi sức Quy tắc 2 phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B