STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent dùng trong can thiệp tim mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Bentley InnoMed GmbH Có tác dụng như một khung giá đỡ lòng mạch kết hợp với lớp màng bọc ( graft) bảo vệ thành mạch máu, giúp lòng mạch được mở rộng, không bị lóc tách và co hẹp lại – giúp dòng máu được lưu thông thông suốt Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D