STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống dẫn lưu bàng quang CYST-16-S-K; CYST-20-S-K; CYST-18-S-K; SUP-14-S-K; UD-3-08; UD-2-07 Ameco Medical Industries Ameco Medical Industries dẫn lưu nước tiểu từ bàng quang ra Quy tắc 7, Mục B, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B