STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn xoay phụ kiện đi kèm máy phun dung dịch khử trùng phòng mổ ROTATING TURNTABLE/ ROTO 360 BIO X, INDIA BIO X, INDIA Bàn xoay để xoay máy phun nhằm nâng cao diện tích phủ sương của dung dịch khử trùng. Quy tắc 15, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C
2 Máy phun dung dịch khử trùng phòng mổ FOGGER MACHINE/ BX6.5S BX8B BIO X, INDIA BIO X, INDIA Được sử dụng trong phòng sạch trong các Công ty dược phẩm cũng như các phòng mổ để làm sạch, khử trùng phòng. Quy tắc 15, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C