STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhãn áp Kowa KT-980 Kowa Company, Ltd. Chofu Factory, Japan KOWA Company Ltd., Đo nhãn áp của mắt, chẩn đoán, phát hiện bệnh tăng nhãn áp. Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B