STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não Theo phụ lục Theo phụ lục Medos International SARL Các vi ống thông truyền dịch dùng trong can thiệp mạch máu não Cerenovus được chỉ định sử dụng như là một kỹ thuật cho việc truyền nhiều loại hoạt chất chẩn đoán, tắc mạch và điều trị khác nhau vào hệ thống mạch máu (Prowler Select LP-ES được chỉ định cho mạch máu thần kinh, mạch ngoại vi, mạch vành, trao đổi/hỗ trợ dây dẫn) và cho việc chụp mạch siêu chọn lọc đối với mạch ngoại vi và mạch vành. Tất cả các hoạt chất phải được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khuyến nghị sử dụng vi ống thông truyền dịch dùng trong can thiệp mạch máu não Cerenovus với một ống thông dẫn đường, một ống dẫn ống thông tương thích và một dây dẫn can thiệp mạch máu não. Quy tắc 6.5, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT Quy tắc 6. Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời. Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời thuộc loại B, nếu không thuộc các trường hợp dưới đây: 5.Các trang thiết bị y tế được chỉ định cụ thể sử dụng có tiếp xúc trực tiếp với hệ thần kinh trung ương thuộc loại D. TTBYT Loại D