STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent mạch vành giải phóng thuốc Biolimus A9 Theo phụ lục Theo phụ lục Biosensors Europe SA/ Thụy Sỹ Chỉ định để cải thiện đường kính mạch vành cho điều trị các tổn thương nguyên bản ở động mạch vành Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D