STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm hút ngược dùng một lần sử dụng trong nhãn khoa Phụ lục 1 đính kèm Alcon Grieshaber AG., Thụy Sỹ Alcon Laboratories, Inc., Mỹ Thiết bị được sử dụng để rút dịch, dẫn truyền dịch dưới võng mạc, điều chỉnh các nếp gấp võng mạc (PVR, các vết rách khổng lồ, phẫu thuật võng mạc, di rời), trao đổi đồng thời hoặc nối tiếp (dịch-không khí, không khí-khí, dịch-khí, dịch- Perfluorocarbons (PFC), PFC-khí…). Quy tắc 6 Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C