STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục có chức năng thải bỏ CO2 OMNIset® ECCO2R B. Braun Avitum Italy S.p.A. B. Braun Avitum AG, Germany OMNIset® ECCO2R được thiết kế để sử dụng riêng với máy OMNI®. OMNIset® ECCO2R nhằm thực hiện các phương pháp điều trị lọc máu cấp tính liên tục cho bệnh nhân suy thận cấp và / hoặc nhiễm độc. Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C