STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích sinh hóa Serum Cups K450 / CO0058; Serum Cups / CO0080; Electrode K - ISE / 5202; Electrode Li - ISE / 5205; Electrode Cl - ISE / 5207; Electrode Na - ISE / 5201; Reference Electrode/5204 BIOLABO S.A.S , FRANCE BIOLABO S.A.S , FRANCE Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích sinh hóa Quy tắc 5, phần III, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A