STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu CMS50D1; CMS50D2-2 CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD Trung Quốc Đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy đo huyết áp CONTEC08C; CONTEC80D Contec Medical Systems Co., Ltd Contec Medical Systems Co., Ltd Dùng đo thông số huyết áp Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
3 Nhiệt Kế TP500 Contec Medical Systems Co., Ltd Contec Medical Systems Co., Ltd Xác định nhiệt độ của người sử dụng Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
4 Máy tạo oxy trong phòng 0C3B; 0C5B CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD Contec Medical Systems Co., Ltd Hỗ trợ, cung cấp cho bệnh nhân lượng oxy cần thiết Quy tắc 11, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B