STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng vá màng tim sinh học với công nghệ mới EnCap AC SJM Pericardial Patch, with EnCap Technology Glycar S.A (Pty) Ltd Glycar S.A (Pty) Ltd Dùng để vá màng ngoài tim, tái tạo và sửa chữa mạch máu lớn và tim Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D