STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn Mổ Điện,Thủy Lực OT-500; OT500S; OT-200; OT-100; OT300; Seokwang Medics Co. Seokwang Medics Co. Sử dụng bệnh nhân sẽ nằm trong suốt quá trình diễn ra ca mổ Quy tắc 12, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn Sanh, Khám Sản Phụ Khoa OT700; ET100; ET-200; Seokwang Medics Co. Seokwang Medics Co. Sử dụng bệnh nhân sẽ nằm trong suốt quá trình diễn ra ca sanh. Được thiết kế cố định hoặc di động từ phòng này sang phòng khác Quy tắc 12, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bộ Kéo Chỉnh Hình OT-800; MT-500; Seokwang Medics Co. Seokwang Medics Co. Sử dụng kéo nắn xương kết hợp kéo dãn cột sống Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Ghế Điện Ghế Điện Seokwang Medics Co. Seokwang Medics Co. Sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc da, phẫu thuật và điều trị, là một chiếc ghế điện được điều chỉnh để bệnh nhân có thể điều trị khi ngồi và được điều trị khi nằm. Quy tắc 12, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Đèn Mổ OL-800; OL-800-1; OL-700; OL-700-1; OL-600; OL-500; OL-400; OL-300; OL-200; OL-100; EL-200; EL-500; EL-900; Seokwang Medics Co. Seokwang Medics Co. Dùng để chiếu sáng hỗ trợ phẫu thuật (vi phẫu và đại phẫu) Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A