STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản cong miệng Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Chỉ định trong trường hợp đặt ống qua đường miệng để kiểm soát, duy trì sự thông thoáng của đường thở khi mà việc hướng các đường nối thông khí về phía cổ bệnh nhân sẽ có lợi cho thủ thuật Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế không phải TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 5, Phần 2, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B