STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ thao tác PCR ATV-PCR-1000 CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Tủ thao tác PCR là tủ được thiết kế để bảo vệ người sử dụng và giảm thiểu sự nhiễm chéo giữa các mẫu hoặc giữa các thí nghiệm trong quá trình làm PCR. Là loại tủ chuyên dụng để dùng cho quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A