STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông khí tai dạng SHEEHY COLLAR 23-40300 Invotec International, Inc., Invotec International, Inc. Sử dụng trong thông khí tai Quy tắc 7 TTBYT Loại B
2 Ống thông khí tai silicon dạng GROMMET DONALDSON 23-50200 Invotec International, Inc. Invotec International, Inc. Sử dụng trong thông khí tai Quy tắc 7 TTBYT Loại B
3 Ống thông khí tai Invotec Tiny Tef 23-42076 Invotec International, Inc. Invotec International, Inc. Sử dụng trong thông khí tai Quy tắc 7 TTBYT Loại B
4 Ống thông khí tai silicon chữ T dạng GROMMET 23-50610 Invotec International, Inc. Invotec International, Inc. Sử dụng trong thông khí tai Quy tắc 7 TTBYT Loại B
5 Ống thông khí tai silicon chữ T 23-50600 Invotec International, Inc. Invotec International, Inc. Sử dụng trong thông khí tai Quy tắc 7 TTBYT Loại B