STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim sinh học và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục St.Jude Medical, USA Được chỉ định cho bệnh nhân cần thay thế van tim hai lá/ động mạch chủ bị yếu, tổn thương hoặc dị tật bẩm sinh. Nó cũng có thể được dùng để thay thế van tim hai lá/động mạch chủ nhân tạo trước đó. Được chỉ định cho bệnh nhân cần thay thế van tim hai lá/ động mạch chủ bị yếu, tổn thương hoặc dị tật bẩm sinh. Nó cũng có thể được dùng để thay thế van tim hai lá/động mạch chủ nhân tạo trước đó. Quy tắc 14, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D