STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán EP XT Unidirectional Steerable Diagnostic Catheter Boston Scientific Corporation Boston Scientific Corporation Ống thông chẩn đoán có thể điều chỉnh đơn hướng EP XT, được dùng cho cảm biến nội tâm tạm thời, ghi nhận, kích thích và tạo nhịp tạm thời trong đánh giá rối loạn nhịp tim. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D